Fast PMS , Gestione alberghiera

Fast PMS - Sistem menaxhimi për HOTEL

Merr prenotime nga faqja e internetit duke shmangur komisionet, menaxho dhomat dhe sinkronizo prenotimet me të gjitha platformat e hotelerive në një vend të vetëm permes Fast PMS Menaxhimit të Hoteleve.

Platforma Fast PMS e Menaxhimit të Hoteleve për të Rritur Efikasitetin dhe Rentabilitetin

Ju prezantojmë një produkt digjital inovativ dhe e nevojshme për industrinë e akomodimit të hotelit. Platforma tonë e Menaxhimit të Hoteleve është një PMS (Property Management System) e avancuar, e cila ofron një set të gjerë të veçorive për të përmirësuar operimin e hoteleve tuaja. Duke përdorur teknologjinë më të fundit dhe duke pasur parasysh nevojat e hotelierëve modernë, kemi krijuar një zgjidhje komplete për menaxhimin e hotelit tuaj.

Funksionalitetet Kyçe:

 1. Sinkronizim i Dhomave me Kanale të Ndryshme: Platforma jonë integrohet me kanale popullore të shitjes së dhomave si Booking, Airbnb, Expedia dhe shumë të tjerë. Ky sinkronizim automatik i dhomave ju lejon të administroni disponueshmërinë dhe çmimet në të gjitha platformat në një vend të vetëm. Ju do të shmangni problemet e double-booking dhe do të rrisni eksponimin e hotelit tuaj në tregun e udhëtimit.

 2. Menaxhimi i Rezervimeve: PMS jonë ofron një ndërfaqe të thjeshtë dhe intuitivë për menaxhimin e rezervimeve. Ju mund të pranoni, modifikoni dhe anuloni rezervime në mënyrë të lehtë dhe të shpejtë. Gjithashtu, ju mund të shikoni historinë e rezervimeve dhe të krijoni raporte të personalizuara për të analizuar performancën tuaj.

 3. Sistemi i Pagesave dhe Faturimit: Përmes platformës sonë, ju mund të pranoni pagesa online nga klientët tuaj dhe të krijoni fatura elektronike të automatizuara. Ky proces e bën më të lehtë menaxhimin financiar të hotelit tuaj dhe redukton gabimet e mundshme në fakturim.

 4. Raportimi dhe Analiza: Platforma jonë siguron raportim të detajuar dhe analiza të thella për performancën e hotelit tuaj. Ju mund të shihni statistika të detajuara të zënies së dhomave, të ardhurave dhe të tjera metrika kyçe. Kjo informacion ju ndihmon të kuptoni trendet e tregut dhe të merrni vendime strategjike për të përmirësuar rentabilitetin e hotelit tuaj.

 5. Sistemi i Komunikimit dhe Njoftimeve: Përmes PMS sonë, ju mund të komunikoni me klientët tuaj përmes email-ave të personalizuar dhe njoftimeve të automatizuara. Kjo ju lejon të ofroni shërbime më të personalizuara dhe të përmirësoni përvojën e klient
  1.  

Shitja e Dhomave nëpërmjet Websitit Zyrtar të Hotelit

Përveç sinkronizimit me kanale të ndryshme të rezervimeve, platforma jonë e Menaxhimit të Hoteleve gjithashtu ofron mundësinë e shitjes direkte të dhomave përmes websitit zyrtar të hotelit tuaj. Ky funksionalitet shtesë sjell shumë avantazhe për hotelierët, duke u shmangur nga komisionet e platformave të treta dhe duke përmirësuar rentabilitetin.

 1. Sistemi i Rezervimeve Online: PMS ynë integrohet në website-in tuaj zyrtar të hotelit dhe ofron një motor rezervimesh online të avancuar. Klientët e tyre mund të shfletojnë dhomat, të kontrollojnë disponueshmërinë dhe të bëjnë rezervime direkt nga faqja juaj e internetit. Kjo shërben si një kanal i shtuar i shitjes që ju lejon të merrni rezervime drejtpërdrejt nga klientët tuaj pa ndërhyrjen e platformave të treta.

 2. Kontrolli i Plotë i Çmimeve dhe Politikave të Anullimit: Me përdorimin e platformës sonë, ju keni kontroll të plotë mbi çmimet e dhomave dhe politikat e anullimit. Mund të përcaktoni tarifat tuaja të preferuara, ofertat speciale dhe kushtet e anullimit në përputhje me strategjinë tuaj të biznesit. Kjo ju jep fleksibilitetin për të rregulluar çmimet dhe politikat sipas kërkesave dhe konkurrencës në treg.

 3. Krijimi i Brand-it dhe Mbrojtja e Identitetit: Me shitjen e dhomave nëpërmjet websitit tuaj zyrtar, ju krijoni një brand të fortë dhe krijoni një identitet unik për hotelin tuaj. Klientët që rezervojnë direkt me ju përfitojnë nga një përvojë më personalizuar dhe ndjenja e sigurisë për të dhënë të dhënat e tyre direkt në faqen tuaj zyrtar. Kjo ndihmon në rritjen e besimit dhe lojalitetit të klientëve tuaj.

 4. Rritja e Rentabilitetit dhe Shmangja e Komisioneve: Duke përdorur platformën tonë për shitjen e dhomave nëpërmjet websitit zyrtar, ju shmangni komisionet e platformave të treta dhe rrisni rentabilitetin e hotelit tuaj. Të gjitha të ardhurat nga rezervimet direkte shkojnë drejt hotelit tuaj, duke ju lejuar të ruani më shumë fitime dhe të investoni në zhvillimin e mëtejshëm të biznesit.
  1.  
Hotel Management , Gestione alberghiera