DigitalDev.al - Kushtet

Data e Hyrjes në Fuqi: [14.02.2022]

Miresevini në DigitalDev.al! Ju lutemi lexoni me kujdes Kushtet e Përdorimit (KP) të kësaj faqeje për të kuptuar detyrimet dhe të drejtat tuaja lidhur me përdorimin e shërbimeve tona.

 1. Përmbajtja e Faqes:
  • DigitalDev.al ofron shërbime si ndërtim faqesh interneti, zhvillim software, krijim aplikacionesh, shërbime marketingu, dizajn grafik, dhe menaxhim në media sociale.
  • Informacioni dhe materialet në faqe janë të mbrojtura nga ligji i drejtave të autorit dhe janë pronë e DigitalDev.al ose furnizuesve të tretë të licencuar.
 2. Regjistrimi dhe Privatësia:
  • Për të përdorur disa nga shërbimet tona, mund të kërkohet që ju të regjistroheni dhe furnizoni informacion personal. Ne respektojmë privatësinë tuaj dhe informacionin tuaj të dhënë, siç përcaktohet në Politikën tonë të Privatësisë.
 3. Pagesat dhe Faturimi:
  • Pagesat për shërbimet tona do të bëhen në përputhje me tarifat dhe kushtet e veçanta të caktuara në kontratën e ndërmarrë me klientin.
  • DigitalDev.al ka të drejtën të ndryshojë tarifat dhe kushtet e pagesës me njohje paraprake.
 4. Përdorimi i Tregtuar:
  • Përdorimi i shërbimeve tona është i kufizuar në mënyrë që të mos shkelni ligjet dhe rregullore e zbatueshme në vendin tuaj dhe në vendet ku ofrojmë shërbime.
 5. Detyrimet dhe Përgjegjësitë:
  • Klienti është i detyruar të sigurojë informacionin e saktë dhe aktual për përdorimin e shërbimeve tona.
  • DigitalDev.al nuk është përgjegjëse për dëmet e mundshme që mund të shkaktohen nga përdorimi i shërbimeve tona.
 6. Ndryshimet në KP:
  • DigitalDev.al ka të drejtën të ndryshojë këto Kushte dhe Kushtet e Përdorimit në çdo kohë. Njoftimi i ndryshimeve do të bëhet përmes kontakteve tanë.
 7. Marrëveshja e Përdoruesit:
  • Përdorimi juaj i shërbimeve tona konsiderohet si pranim i kushteve të përcaktuara në këtë dokument.