Përse media si fotot dhe videot janë të nevojshme?

Fotot dhe videot tregojnë profesionalizëm.

Pse Fotot dhe Video Promocionale janë të rëndësishme për faqen tuaj të internetit?

  1. Tërheqje vizuale: Një faqe interneti mund të duket më mirë dhe të jetë më tërheqëse duke shtuar fotot dhe videot . Paragrafët e tekstit të gjatë mund të ndahen duke përdorur ato, dhe ato gjithashtu i japin faqes njëfarë interesi. Imazhet mund të përdoren gjithashtu për të portretizuar ide që mund të jenë të vështira për t’u shprehur vetëm përmes tekstit, të tilla si ndjenjat, personalitetet dhe tonet.

  2. Komunikimi: Informacioni mund të shprehet më qartë përmes fotove dhe videove sesa thjesht fjalëve. Një video demonstruese e një produkti, për shembull, mund të ilustrojë më mirë karakteristikat e një tij sesa një shpjegim tekstual. Një fotografi mund të bëjë që një ilustrim i një koncepti ose ideje të mbahet mend më shumë.

  3. Brandi: Identiteti i markës mund të krijohet dhe përforcohet në mënyrë më efektive duke përdorur fotot dhe video promocionale . Pamja dhe ndjesia e një faqe interneti mund të unifikohet nëpërmjet përdorimit të vazhdueshëm të fotografive dhe videove me cilësi të lartë, gjë që e bën më të thjeshtë për përdoruesit të njohin dhe të kujtojnë një brand (markë).

  4. Përvoja e përdoruesit: Përvoja e përdoruesit në një faqe interneti mund të përmirësohet përmes fotove dhe videove. Ata mund ta bëjnë një faqe interneti më të aksesueshme për individët me sëmundje si disleksia, të cilët do ta kishin të vështirë të lexonin blloqe të mëdha teksti, si dhe të ndihmojnë vizitorët të kuptojnë përmbajtjen e një faqeje më shpejt dhe më thjeshtë.

  5. SEO: Optimizimi i motorit të kërkimit të një faqe interneti mund të përmirësohet gjithashtu nga fotot dhe videot (SEO). Fotot dhe videot me cilësi të lartë konsiderohen nga motorët e kërkimit si Google si tregues të një faqe interneti me cilësi të lartë, gjë që mund të rrisë vlerësimin e një faqe interneti në rezultatet e kërkimit. Përfshirja e emrave përshkrues të skedarëve dhe etiketave alt në foto dhe video mund të ndihmojë në rritjen e dukshmërisë së tyre në rezultatet e kërkimit.

Fotot dhe Videot , Video and Photo , Video e foto